Search

U nargili ima 36 puta više katranskih slojeva, arsena, nikla i olova nego u cigaretama!

Updated: Dec 5, 2019


Konzumiranje nargile traje između 20 i 60 minuta i podrazumijeva oko 200 udisaja dima, dok konzumacija cigareta traje oko pet minuta sa oko 20 udisaja

Zbog ove bolesti čak su dvije osobe bile hospitalizirane. Pretpostavlja se da je upravo nargila uzrok legionele zato što ta bakterija može preživjeti u vodi duže od godinu, a nargila funkcionira upravo na bazi vode.


Štetne posljedice uzrokuju duhan, ugalj i aroma


No, prema istraživanjima koje je provela prof. dr. Aida Ramić-Čatak, federalna koordinatorica za kontrolu duhana i pomoćnica direktora za stručne poslove u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, ispostavilo se da je dim nargile mnogo opasniji od vode. 

- Istraživanje je pokazalo da u nargilama imamo veću količinu arsena, nikla i olova nego u cigaretama, 36 puta više katranskih slojeva, što dokazano izaziva rak, te 15 puta veću količinu ugljenmonoksida, veće količine policikličnih aromatiziranih hidrokarbonata (PAH)... – kazala je prof. dr. Ramić-Čatak.

Nargila, dodaje, poznata i pod nazivom vodena lula ili šiša, predstavlja vrstu duhanskog proizvoda koji je posljednjih godina u značajnoj upotrebi u BiH i zemljama u okruženju. Posebno zabrinjava činjenica da su korisnici nargila često mladi ljudi, učenici osnovnih i srednjih škola.

Posljedice štetne za zdravlje, ističe profesorica, uzrokuju duhan, ugalj, ali i sama aroma u nargili. Bez obzira na to koristi li se duhan ili neka druga mješavina, pušenje nargila uključuje princip „dvostrukog sagorijevanja“, tj. prilikom upotrebe nargile osoba udiše dim koji nastaje sagorijevanjem duhana, ali i plinove koji nastaju sagorijevanjem uglja koji se koristi zajedno s duhanom.

- Znači, pored već poznatih sastojaka duhanskog dima, prilikom sagorijevanja uglja otpuštaju se visoke koncentracije ugljenmonoksida, teških metala i kancerogenih materija, za koje se zna da povećavaju rizik za pojavu raka grla, pluća, usta i oboljenja srca i krvnih sudova. Također, treba naglasiti da uvijek postoji mogućnost zloupotrebe nargile u smislu dodavanja različitih psihoaktivnih supstanci, uključujući i ilegalne droge, kao što su preparati kanabisa, psihostimulansi ili neke nove droge

– rekla je Dr. Ramić-Čatak


9 views0 comments